Fakta.

Grooming er en proces, hvor en seksuel krænker med forførelse, løgn og manipulation bearbejder et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter af forskellig karakter. Der er tale om en nøje planlagt strategi, der har til formål at muliggøre en seksuel relation til et barn eller ung. ”Vellykket” grooming får det til at se ud, som om barnet eller den unge frivilligt indviger i de seksuelle aktiviteter, og ofret vil ofte føle sig medskyldig.

Hovrdan sker det?

Et grooming forløb kan strække sig fra få timer til flere måneder og år.

Forløbet kan f.eks indledes med, at krænkeren på facebook eller Snapchat udgiver sig for at være jævnaldrende med offeret, herfeter lokker krænkeren ofret til at sende kompromitterende billeder eller videoer af sig selv, og når disse billeder/videoer er i krænkerens besiddelse, bilder krænkeren ofret ind, at hans/hendes familie og venner vil skamme ham/hende ud, hvis de får materialet at se. Herefter kan krænkeren afpresse ofret til at sende yderligere krænkende materiale.

Offer og krænker.

krænker udvælger ofte børn og unge, der er usikre og naive, da det gør det lettere for krænkeren at opretholde autoritet. Andre typiske ofre er børn og unge, der ikke er så bevidste om egne grænser og derfor er nemmer at overtale til seksuelle aktiviteter.

Hemmeligholdelse.

Grundlæggende for grooming er, at krænkeren søger at får ofret til at holde deres relation hemmelig for omverdenen, enten gennme etablering af ”et særligt bånd” mellem de to, via trusler om ydmygelse og vold, eller ved at krænkeren manipulerer ofret til at tro, at det er barnets egen skyld – ”du kunne jo bare ha sagt nej”

 

Tillidsbrud.

Følgerne af grooming kan være alvorlige. Det kan ødelægge barnetss tillid til andre mennesker for altid, da tillidsbruddet for de fleste ofre er et alvorligt traume. Samtidig fremkalder grooming skyld og skam hos ofret, som kan opleve (eller endda få fortalt) at han/hun har et medansvar for de ydmygende situationerm idet han/hun havde tillid til den voksne.

Tillidsbruddet er det helt centrale element i overgrebet. Derfor behøver der ikke være fysisk seksuel kontakt mellem krænker og offer, før man kan tale en dybt traumatiserende oplevelse.

 

Handleplan ved Grooming.

Hvad gør jeg, hvis jeg enten har mistanke om eller ved, at mit barn har været udsat digital grooming? Her en handleplan, som forældre kan følge, hvis det skulle blive aktuelt.

Hvad gør jeg, hvis jeg enten har mistanke om eller ved, at mit barn har været udsat for digital grooming?. Det spørgsmål er ét alle forældre ikke ønske at opleve at skulle stille selv.

  • Foklar dit barn, at situationen ikke er deres skyld, at det er de voksnes ansvar at opføre sig ordentligt og understreg at du er glad for, at barnet fortæller dig om hændelsen. (vi ser ofte, at barnet har gået og gemt på oplevelsen i et stykke tid uden at turde fortælle det ytil nogen, derfor er støtte, forståelse og kærlighed vigtigt).
  • Tag skærmprints af beskeder og billeder, barnet har modtaget fra forulemperen.
  • Blokér forulemperen på alle barnets profiler på sociale platforme, så han/hun ikke længere kan kontakte dit barn.
  • Kontakt politiet. Tip: det kan være en god ide at kontakte lokalpolitiet telefonisk, da dette kan sikrer en hurtigere respons.
  • Hvis der er behov for ekstern støtte til processen, kan I kontakte den lokal klub, tale med en lærer på skolen eller kontakte den lokale SSP-medarbejder. De er vant til at med børn og unge om ubehagelige og grænseoverskridende situationer online, og for nogle ofre kan det værre lettere at tale åbent om oplevelsen med en voksen, som de ikke er i familie med.